آپلود عکس

نام تور: تور 2 روزه VIP تخت سلیمان تا گنبد سلطانیه
وسیله نقلیه: وسیله نقلیه: اتوبوس VIP
اقامت در هتل 3 ستاره پیام زنجان
تاریخ اجرا:
15 خرداد 1398
ساعت حرکت: 04:00
ساعت بازگشت در تهران: 24:00
محل حرکت رفت و بازگشت:
میدان آرژانتین - خ احمد قصیر - نرسیده به خ 16 - رو به روی بانک توسعه صادرات
سهم ماهبان تور کلا 3 وعده غذایی : 2 صبحانه

خدمات: بیمه تور (بیمه ایران) + ورودیه ها + بیمه اتوبوس + تورلیدر باتجربه و کارت دار گردشگری و میراث فرهنگی

گشت ها:
تخت سلیمان و آتشکده آذرگشنسب (ثبت جهانی یونسکو) - زندان سلیمان (زندان دیو) - قلعه بهستان - گنبد سلطانیه (سومین گنبد بزرگ جهان و ثبت جهانی یونسکو) - بقعه چلبی اوغلو - کاروانسرای سنگی زنجان


برنامه سفر:
روز اول
تهران را به سمت دیار آذری زبانان زنجان ترک می کنیم - صبحانه را صرف کرده - مسیرمان را به سمت تخت سلیمان ادامه می دهیم - در مسیر از قلعه بهستان (دودکش جن) دیدن می کنیم - ناهار را در طبیعت صرف کرده - به سمت مجموعه تخت سلیمان (ثبت جهانی یونسکو) حرکت می کنیم - در مجموعه تخت سلیمان از آتشکده آذرگشنسب دیدن می کنیم و به سمت زندان سلیمان حرکت می کنیم و گشت در این منطقه خواهیم داشت - سپس به زنجان باز می گردیم - بعد از گشت کاروانسرای سنگی زنجان - شام را صرف کرده و اقامت می کنیم
روز دوم
صبحانه را صرف کرده - آماده گشت های امروز می شویم - موزه مردان نمکی و موزه رختشویخانه را بازدید کرده - به سمت شهر سلطانیه میرویم و از گنبد سلطانیه (سومین گنبد بزرگ جهان و ثبت جهانی یونسکو) و بقعه چلبی اوغلو دیدن می کنیم - ناهار را صرف کرده - با خاطرات جذاب از این دیار از خاک ایران به سمت تهران باز می گردیم

اینستاگرام: https://instagram.com/MahbanTour
تلگرام: http://t.me/mahbantour
تلفن: 028482850
موبایل: 09391117972
سایت: https://www.mahbantour.com/destination/takht-e-soleyman